Truong Sanh Palace

Truong Sanh Palace is located in the northwestern corner of the Citadel, built in 1822 during the reign of King Minh Mang (1820-1840) with original features is a royal Vienna. In the mid-nineteenth century, offers Truong Sanh be classified into one of 20 scenic land by Neuro poetic landscape of a place the Palace gardens. Under the reign of King Dong Khanh (1885-1889) this area became the home of the Grand Empress Dowager Mrs Nguyen Dynasty.

To improve service quality, increase destination for travelers to visit the Royal Palace, where, outside the showroom of cultural history of relics, Center for Development Services Hue Monuments implemented a number of cultural services, creating impressive feature for travelers.

For further information please contact:

HUE MONUMENT SERVICE DEVELOPMENT CENTER:

Address: 46 Dinh Cong Trang, Thuan Thanh Ward, Hue City

Tel: 054 3519 519

Email:      dichvuditichhue@gmail.com

Website:   dichvuditichhue.com.vn

Another service

Hàng lưu niệm

Hàng lưu niệm

Đến với Huế không ít du khách muốn mang về những món quà lưu niệm mang giá trị văn hóa ở nơi đây để dành tặng cho người thân bạn bè, và để lưu giữ l...

Dịch vụ chụp ảnh lưu niệm mặc trang phục cung đình

Dịch vụ chụp ảnh lưu niệm mặc trang phục cung đình

Hiện nay tại nhà Hữu Vu, cung Trường Sanh (Đại Nội-Huế) và nhà hát Minh Khiêm Đường (lăng Tự Đức) có dịch vụ chụp ảnh lưu niệm lấy liền mặc tr...

Áo dài Nữ Cung

Áo dài Nữ Cung

Hiện nay, tại nhà Tả Vu,cung Trường Sanh – Đại Nội Huế tổ chức không gian giới thiệu,trưng bày áo dài Nữ Cung.

Ngự Trà

Ngự Trà

Hiện nay tại nhà Hữu Vu, cung Trường Sanh – Đại Nội Huế, Trung tâm Phát triển Dịch vụ Di tích Huế đã tổ chức Không gian trưng bày và giới thiệu các sả...

Dạ Tiệc Hoàng Cung tối ngày 22/01/2016

Dạ Tiệc Hoàng Cung tối ngày 22/01/2016

Tối ngày 22/01/2016, Trung tâm Dịch vụ đã tổ chức chương trình Dạ tiệc Hoàng Cung cho đoàn khách đến từ Nhật Bản.

Cung Trường Sanh

Cung Trường Sanh

Cung Trường Sanh nằm ở góc Tây Bắc của Hoàng Thành, được xây dựng vào năm 1822 dưới triều vua Minh Mạng (1820-1840) với chức năng ban đầu đây là một N...

Contact information

HUE MONUMENT SERVICE DEVELOPMENT CENTER
Address:  46 Dinh Cong Trang st, Thuan Thanh ward, Hue city, Viet Nam country. 
Tel:  054.3519.519
Email: dichvuditichhue@gmail.com

Mạng xã hội