Chương trình “Âm sắc Cung đình” tại Đại Nội Huế vào ban đêm

Chương trình “Âm sắc Cung đình” tại Đại Nội Huế vào ban đêm | 22/06/2018

Theo kế hoạch năm 2018, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Chương trình “Âm sắc Cung đình” tại Đại Nội vào ban đêm bắt từ ngày 01/7/2018....Video

Địa danh du lịch Huế

Thông tin liên hệ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DI TÍCH HUẾ
Địa chỉ:  46 Đinh Công Tráng, phường Thuận Thành, thành phố Huế, Việt Nam. 
Số điện thoại:  02343 519 519
Email:  dichvuditichhue@gmail.com

Mạng xã hội