THÔNG TIN CHI TIẾT MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN THUÊ MỘT PHẦN KHUÔN VIÊN KHU VỰC ĐÔNG KHUYẾT ĐÀI, KHU DI TÍCH ĐẠI NỘI, TP. HUẾ

THÔNG TIN CHI TIẾT MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN THUÊ MỘT PHẦN KHUÔN VIÊN KHU VỰC ĐÔNG KHUYẾT ĐÀI, KHU DI TÍCH ĐẠI NỘI, TP. HUẾ | 06/03/2019

Đấu giá quyền thuê một phần khuôn viên khu vực Đông Khuyết Đài, Khu di tích Đại Nội, thành phố Huế...Video

Địa danh du lịch Huế

Thông tin liên hệ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DI TÍCH HUẾ
Địa chỉ:  46 Đinh Công Tráng, phường Thuận Thành, thành phố Huế, Việt Nam. 
Số điện thoại:  02343 519 519
Email:  dichvuditichhue@gmail.com

Mạng xã hội