Tối ngày 16/07/2016 Trung tâm Phát triển Dịch vụ Di tích Huế đã tổ chức cho du khách chương trình Dạ tiệc Hoàng cung......