Để phục vụ nhu cầu mua vé tham dự các chương trình Festival Huế 2016 diễn ra từ ngày 29/4 – 04/5/2016, Ban tổ chức Festival Huế 2016 công bố giá vé đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua như sau:

Giá vé các chương trình Festival Huế 2016

      1.     Chương trình khai mạc Festival:                                    200.000 đồng

      2.     Chương trình nghệ thuật tại Đại Nội:                             100.000 đồng

      3.     Chương trình nghệ thuật tại Cung An Định:                   50.000 đồng

      4.     Đêm Hoàng Cung:

-   Có dự yến tiệc Cung đình:                                                           2.000.000 đồng

-   Không dự yến tiệc Cung đình:                                                     100.000 đồng

     5.     Chương trình bế mạc Festival:                                        150.000 đồng

Các đối tượng được miễn, giảm vé bao gồm:

          - Đoàn khách trên 15 người, có hướng dẫn viên đi kèm thì hướng dẫn viên được miễn vé xem các chương trình biểu diễn (trừ vé yến tiệc).

          - Trẻ em chiều cao dưới 1m2 được miễn vé (trừ vé yến tiệc).